Felhívás – Szociális célú tűzifa kérelem benyújtási határidő

788

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet fogadott el 17/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, mely a Rendeletek menüpont alatt érhető el.

A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m? szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

  • a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetében a 200 %-át (57.000,-Ft) és
  • b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

  • a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon első alkalommal 2017. december 1-jéig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalában. 

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottsága dönt a 2017. december 4-i bizottsági ülésen.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban.