Tájékoztató a belterületi utak felújításához nyújtott kormánytámogatásról

2.13K

Tisztelettel tájékoztatom Nagyvenyim lakosságát és gazdálkodóit, hogy Magyarország Kormánya a Magyar Közlöny 2018. évi 36. számában megjelent 1084/2018. (III.13.) ?Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról? szóló Kormányhatározat értelmében 391 Millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt Nagyvenyim belterületi úthálózatának felújításához.

A Belügyminisztériumnak decemberben benyújtott kérelmünk indokoltságát a közösségi funkciókat ellátó intézmények és a gazdasági tevékenység végzésével érintett területek megközelíthetőségét biztosító utak, a gyűjtőút funkciójú, valamint egyéb műszaki sajátosságokkal rendelkező útszakaszok halaszthatatlan felújításának szükségessége adta. A fejlesztési igény megalapozottságáról Dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úr tájékoztatta Orbán Viktor Miniszterelnök urat dunaújvárosi látogatása során lebonyolított tárgyalások körében.

A képviselő-testület 2018. március 14-i, valamint 2018. március 19-i ülésein döntött arról, hogy a fejlesztés minél tágabb megvalósíthatósága érdekében a kormánytámogatás összegét további 100 Millió Ft-tal kiegészíti. Döntést hozott a testület továbbá arról, hogy előzetes adatszolgáltatást nyújt be az államháztartás felé a szükséges kormányengedély érdekében, megteremtve ezzel a beruházáshoz szükséges további 50 Millió Ft összegű fejlesztési hitelfelvétel elvi lehetőségét. A fentiek alapján megkezdődik a kivitelezésre irányuló közbeszerzés előkészítése. Az útfelújítással kapcsolatos további intézkedésekről, döntésekről az önkormányzat honlapján keresztül fogunk tájékoztatás nyújtani.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester