Adóügyi ügyintéző

1.6K

A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés az ASP rendszerben. Adóellenőrzések lefolytatása. Adóhátralékok, illetve kintlévőségek adók módjára történő behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adónyilvántartási- és kezelési, könyvelési és végrehajtási feladatok ellátása. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok ellátása.

Teljes pályázati kiírás – adougyiugyintezo.pdf