Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások számára

1.17K

Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata, amelyben döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetértett azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek. A támogatás formája természetbeni támogatás lesz fűtőanyag formájában.

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások támogatás iránti igénybejelentés benyújtásának határideje 2018. október 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Háztartásonként egy darab idénybejelentés nyújtható be. Az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell az igényelt fűtőanyag fajtájáról, mely nyilatkozat később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Felhívom a figyelmet, hogy a kormányhatározat értelmében

a) háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

b) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,

c) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben. A nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról is, de jelen értesítéssel egyidőben a postaládákban is elhelyezzük azokat.

Kérem, hogy nyilatkozatát mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában tegye meg, mert a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben és szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy ? minősítő körülmény fennállása esetén ? büntetőeljárást kezdeményez.

Az igénybejelentéseket az Önkormányzat összesíti és továbbítja a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságára. A helyi önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről a Belügyminisztérium 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, amely kormánydöntést hoz és az Önkormányzat részére kiadott támogatói okirat határozza majd meg a támogatás felhasználásának részletszabályait. Erre tekintettel a támogatás átadásának idejéről is csak ezt követően tudjuk tájékoztatni a jogosultakat.

Letölthető dokumentumok:

Nagyvenyim, 2018. augusztus 16.

Takácsné dr. Gécs Anita – jegyző