Tűzgyújtási tilalom

1.35K

Tájékoztatom Nagyvenyim lakosságát, hogy a NÉBIH újabb tájékoztatása szerint korábbiakban részünkre adott információval szemben a Fejér megye területére 2019. február 28-tól határozatlan ideig elrendelt tűzgyújtási tilalom nem terjed ki a belterületi ingatlanokon történő parlag, és gazégetésre, így az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 13/2015 (IX.25.) Önkormányzati rendelet szerinti  tűzgyújtás belterületen megengedett. Ennek ellenére arra kérem a lakosságot, hogy az élet- és vagyonbiztonságot szem előtt tartva a tűzgyújtási tilalom feloldásáig a belterületen is csak a legszükségesebb esetben, és fokozott körültekintés mellett gyújtsanak tüzet, égetni továbbra is csak a helyi rendelet szerinti nem komposztálható avart és kerti hulladékot lehet. Külterületen a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van.

Takácsné dr. Gécs Anita jegyző