Közlemény

537

Áder János köztársasági elnök kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának időpontját.

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 8. § (1) bekezdésének c), ga) és gb) pontjai alapján az alábbi közleményt adom ki a szavazás helyéről, idejéről és módjáról, valamint a  Helyi Választási Iroda vezetőjének nevéről, a Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címéről, telefonszámáról, elektronikus levélcíméről és telefaxszámáról:

A szavazás napja: 2019. május 26.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) megtekinthető.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára ? ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik ? 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, külképviseleti szavazás) a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához lehet benyújtani, illetve személyesen a lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodában lehet benyújtani.

Szavazni egy listára lehet.

A Helyi Választási Iroda:

  • vezetője: Takácsné dr. Gécs Anita
  • hivatali helyiségének címe: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
  • telefonszáma: 06-25-507-460
  • elektronikus levélcíme: polghivn@vnet.hu
  • telefaxszáma: 06-25-506-217

Takácsné dr. Gécs Anita – Helyi Választási Iroda Vezető