PÁLYÁZATI FELHÍVÁS civil szervezetek támogatására

502

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek számára 3.000.000 Ft keretösszeggel az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – civil_szervezetek_tamogatasa_2019.pdf 

MELLÉKLETEK civil pályázathoz – mellekletek_civil_palyazathoz.pdf   

A pályázat benyújtására államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély jogosult.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 1.

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázati határidő leteltét követő soron következő testületi ülésén. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.