Felhívás ebösszeírásra

886

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás időtartama: 2019. november 15-től 2020. január 30-ig

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. A 2019. évi ebösszeírás céljából kérem a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebeikre vonatkozó adatokat az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az adatlap kitölthető elekronikus úton a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon. Lehetőség szerint kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható továbbá:

  • személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
  • postai úton a Polgármesteri Hivatal számára címezve (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban a 25/506-218-as vagy a 25/507-460- as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok / ebtartók az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (pl. elpusztulás, szaporulat) bejelenteni az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködését köszönöm!

Letölthető adatlap:

Takácsné dr. Gécs Anita – jegyző