Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata

503

A Nagyvenyimi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2020. (11.14.) számú közleménye

A 2020. február 16. napján megtartásra kerülő idöközi országgyűlési képviselő választáson az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint. egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) 1M rendelet 9. (1) bekezdésének ga)-gb) pontja alapján az alábbi közleményt adom ki a szavazatszámláló bizottság tagjairól

2020.02.14. 1/2020 – 20200214_1_2020.pdf

20200214_1_2020