Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

1.22K

Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozását a megszokottól eltérő rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítja a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes:

A Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola (2421 Nagyvenyim, Fő u. 16.) Nagyvenyim teljes közigazgatási területére kiterjedően a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését ? a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen- az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt az elektronikus KRÉTA-rendszerrel rendelkező intézmények a KRÉTA rendszer segítségével bonyolítják le. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskola honlapja ad tájékoztatást.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi 2020. április 28-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri.

Ha kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. Az iskola az eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan beosztást készít, amelyről az érintett szülőket haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.