Felhívás

976

FELHÍVÁS

a koronavírus-járvány alatti veszélyhelyzet idején segítségre szoruló otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatása iránti bejelentésre

Tájékoztatom Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Intézkedési tervet adott ki az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatásával kapcsolatban.

Tekintettel arra, hogy az idősek mellett a fogyatékos emberek is az új koronavírus általi veszélyeztetett körbe tartoznak, javasolt:

  1. a fertőzésveszélyt jelentő személyes kapcsolatok minimálisra szorítása,
  2. az ezen megváltozott körülmények között is biztonságos életkörülmények biztosítása,
  3. ugyanakkor a közvetlenérintkezéssel nem járó társas kapcsolatok ? amennyiben szükséges felügyelet, támogatás ? biztosítása.

Fenti célok eléréséhez fel kell mérni, hogy Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén hány olyan fogyatékos személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorul, vagy előfordulhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szüksége. Egyidejűleg fel kell mérni azt is, hogy az érintettek rendelkeznek-e megfelelő infokommunikációs eszközökkel.

Kérem azon fogyatékos személyeket, akik a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorulnak, vagy előfordulhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet szükségük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzattal, és a mellékelt bejelentőlapot kitöltve küldjék meg a hivatal@nagyvenyim.hu e-mail címre.

Kérem azokat is, akik tudomással bírnak otthonukban élő, segítségre szoruló fogyatékos személyről, jelezzék ezt a bejelentőlap kitöltésével és megküldésével.

Nagyvenyim, 2020. március 30.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester