Adóügyi ügyintéző

A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet
adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: 2022. július 31-igtartó határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 43.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 14. pontja szerinti hatósági feladatkör

Ellátandó feladatok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés, adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés az ASP rendszerben. Adóellenőrzések lefolytatása. Adóhátralékok, illetve kintlévőségek adók módjára történő behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos adónyilvántartási- és kezelési, könyvelési és végrehajtási feladatok ellátása. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díjjal kapcsolatos adóigazgatási és hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalapról szóló 1/2020.(I.22.) önkormányzati rendelete, valamint a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak illetménykiegészítéséről, valamint a szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 19/2015.(XII.9.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Foglalkozás egészségügyi vizsgálat lefolytatásának vállalása, és azon való alkalmas minősítésnek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga megléte
 • ASP program ismerete
 • Önkormányzati adóhatósági területen szerzett tapasztalat
 • Helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok másolata
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a pályázatot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné dr. Gécs Anita nyújt, a 06-25-507-450 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a hivatal@nagyvenyim.hu címre Takácsné dr. Gécs Anita jegyző részére történő megküldésével.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a jegyző átvizsgálja. A pályázó az eredményről -indokolás nélkül- postai úton, e-mail cím megadása esetén elektronikus formában, egyéb esetben postai úton írásban értesül. A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu 2020. április 24.
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings