Útbeszakadás a Kossuth utcában

Tisztelt Lakóink!

Tisztelettel kérjük figyelmüket a Nagyvenyimen a Kossuth utcában történt útbeszakadás vonatkozásában!

Káresemény helyszíne: Nagyvenyim település Kossuth utca (Hrsz 892), önkormányzati tulajdonú belterületi közút, jelenleg a 42 és a 45-47 házszámok között található szakasza, teljes szélességben. A káresemény időpontja: 2020.12.04.
A bejelentéskor és a katasztrófavédelemmel egyeztetve, és velük egyszerre azonnal helyszíni szemlét folytattunk le, az esemény bekövetkeztekor, majd ezzel együtt azonnal intézkedtünk is a szükséges kordonozásról.
A már sötétedéskor érzékelt útbeszakadás után, másnap reggel nyolc órakor ismételt helyszíni szemlét tartottunk útügyi szakértő bevonásával, ezt követően többször is ellenőriztük a helyszínt.

Szeretném felhívni a lakók és erre közlekedők figyelmét, hogy a kordonozást, útelzárás ne szüntessék meg, és ne csökkentsék annak területét, mert ez növeli az amúgy is jelentős veszélyhelyzetet!

A káreseményről bejelentést tettünk a Belügyminisztérium Vis maior események bejelentésére szolgáló felületén, és egyeztettem két szakértővel, valamint az összes érintett közműszolgáltatóval folyamatos a kapcsolattartás az alábbiakban összefoglalható helyzet vonatkozásában:
A káresemény: az aszfaltbeton burkolat megsüllyedése és beszakadása. Az útfelszín beszakadása mentén a páros oldal alatt szemmel látható, nagy méretű üreg található. Az út burkolatlemeze alatti alapszerkezet teljes egészében eltűnt, a burkolatlemez még be nem szakadt, behorpadt széleinél a burkolat felső felszíne megrepedt mindkét oldalon, a teljes egészében alátámasztás nélküli lemezt csak a geometriáját tekintve négyszög alakú rész 4. oldala tartja. A megsüllyedt és a beszakadt lemezszerkezet alatti terület közművezetékkel teljes szélességében terhelt, a beszakadás alatt gázközmű gerincvezeték nyomvonala fut, mellette villamos és távközlési vezetékek haladnak, az utca páratlan oldalán pedig a (még acélcsőből készült, a nyolcvanas években fektetett) vízgerinc és a szennyvíz vezetékek, az utca hossztengelyére merőleges házi bekötővezetékekkel. Az útbeszakadástól a 6219-es irányában lejtős elhelyezkedésben, kb 260 m-re lévő csatornafedlap környezete szintén megsüllyedt, a közvetlenül az akna mellett elhelyezkedő villanyoszlop alapja is megsüllyedt, az oszlop is csekély mértékben megdőlt. Az utcából a 6219-es közútra kikanyarodva jobbra Mezőfalva irányába a szintén lejtős útburkolat alatt futó szennyvízvezeték aknafedlapjai is meg vannak süllyedve, közülük a Kossuth utcai útcsatlakozáshoz legközelebbi fedlap esetében a környező burkolat javítását követően ismételt megsüllyedés és pontszerű burkolati beszakadás figyelhető meg.
A Kossuth utca burkolatfelújítására a kátyúk és a közművezeték feletti burkolat kijavításával a tavalyi évben került sor, akkor még nem tapasztaltunk az alapszerkezetben állékonysági problémát. Az utca környezetében vannak pincejáratok, a jelenlegi beszakadás helyén is valószínűleg ilyen fut, merőlegesen az utca hossztengelyére. Tekintettel a hosszú, keskeny, sok helyütt a telekhatárig beépített utca közműfertőzöttségére, valamint arra, hogy bár az utca hosszirányú lejtése jelentős, oldalirányban nincs vízelvezetése, fennállhat annak veszélye, hogy a fenti süllyedéses jelenségek összefüggő állékonysági problémából fakadnak. Az alapszerkezeti anyagvesztés tényleges méretét ennek alapján csak a burkolatlemez eltávolítását követő feltárással lehet megállapítani. Nem kizárt, hogy az esetleges vízbeszivárgás okozta anyagkimosódás, és az ezzel összefüggő pincejárat-beszakadás hossza akár a 6219-es út csatlakozásáig tart, és még az alatt is. Tekintettel a közlekedés biztosíthatósága mellett a téli időszakban fűtési energiát szolgáltató gázközmű és a többi közmű ellátásbiztonsági igényére, illetve a közművek körében így fellépő potenciális veszélyhelyzetre a közművek sérülésének elkerülésére esetleg védelmi intézkedéseket is kell hozni, illetve a burkolatlemez esetleges teljes beszakadása esetére az érintett gázvezeték-szakasz azonnali, a többi közmű gyors kizárhatóságára fel kell készülni, ami a jelenlegi adventi időszakban nagy problémát jelent. Az utca beszakadási ponttól északi irányban húzódó részét a szomszédos Széchenyi utca felől egy hegyesszögű, és a két szárát tekintve jelentős meredekségben eltérő lejtésű szakaszról lehet megközelíteni, amelynek a partoldala kisebb mértékű földlecsúszással terhelt, ezért a közlekedés biztonsága jelenleg ott is korlátozott.
A fennálló veszélyhelyzet terjedelmének nem teljeskörű ismerete okán, kérem a Lakókat az óvatosságra és kérem, tegyenek meg mindent a további balesetveszély elkerülése érdekében!
A hatályos szabályok értelmében a feltárás és helyreállítást alapvetően csak a Vis maiorban eljáró összevont helyszíni vizsgálóbizottság szemléje után tudjuk megkezdeni. Ezt a sürgősség okán, a rendelkezésre álló 30 nap helyett már a jövő hét végéig le fogjuk tudni bonyolítani. Ennek hiányában nem lehetséges a kivitelezés forrásainak megteremtése, ezért kérjük az óvatosság mellett türelmüket és segítségüket!

Ne menjenek a beszakadt területre és annak közelébe sem!

A beszakadás helyzete az elmúlt napok esőzései miatt tovább romlott!

Kérem, ha bármilyen további beszakadást tapasztalnak, az alábbi, hivatalos elérhetőségek valamelyikén azonnal jelezzenek felénk, az esetlegesen szükséges további intézkedések mielőbbi meghozhatóságának érdekében, fokozottan kérjük, hogy a hivatalos csatornáinkon tájékozódjanak, és hitelesen próbáljanak tájékoztatni másokat!

hivatal@nagyvenyim.hu, polgarmester@nagyvenyim.hu emailcímen,
vagy az 507 460-as és a+36304924099-es számokon

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings