Tájékoztatás a gépjárműadó 2021 évi változásáról

779

Tájékoztatás a gépjárműadó 2021 évi változásáról

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény gépjárműadót érintő rendelkezései alapján 2021. január 1-től a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben azonban továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság jogosult eljárni.

A 2020. december 31-én gépjárműadó adónemben fennálló tartozását Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat 11736037-15361442-08970000 számú gépjárműadó számlájára kell teljesíteni.

A 2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjárművek forgalmi rendszámáról, a mentesség jogcíméről, a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának adatairól az önkormányzati adóhatóság adatot szolgáltatott az állami adó- és vámhatóságnak, az adózóknak ezekről további bejelentési kötelezettsége nincs.

2021. évtől új mentesség megadására már a NAV jogosult, ezért az ilyen irányú kérelmeket 2021. január 1-je után a NAV-hoz kell benyújtani.