Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának változásáról

432

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának változásáról

2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést- és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Ezzel egyidejűleg 2021. január 1 napjával megszűnt az iparűzési adóbevallások E-Önkormányzat Portálon keresztül történő benyújtásának lehetősége.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon is teljesítheti. A papíralapú bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.

A benyújtott bevallások feldolgozását továbbra is az önkormányzati adóhatóság végzi el, a helyi iparűzési adót továbbra is Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat 11736037-15361442-03540000 számú helyi iparűzési adó számlájára kell megfizetni.