Hirdetmény

578

Az ingatlanügyi hatóság a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok tulajdonosai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 22. § (1)-(2) bekezdés alapján jelen tartalmú hirdetményt teszi közzé Nagyvenyim Község Önkormányzatának honlapján és hirdetőtábláján, az ingatlanügyi hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon:

Hirdetmény 0236_27 hrsz