Közlemény

312

Közlemény közhírré tétele környezetvédelmi engedély visszavonásáról

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdésben foglaltakra hivatkozással a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTFO/2022-4/2021. számú határozatát ezúton közhírré teszem.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal) 2008. március 10. napján kelt, 14/12-11/2008. számú határozatával módosított, 2008. február 25. napján kelt, 14/12-10/2008. számú határozatával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére az M8 gyorsforgalmi út Veszprém-Dunaújváros közötti szakasz létesítésére kiadott környezetvédelmi engedélyt visszavonja.

A határozat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

  • hétfő, csütörtök, péntek: 8 órától 12 óráig
  • szerda: 8 órától 16 óráig
  • keddi napokon az ügyfélfogadás szünetel.

Nagyvenyim, 2021. május 12.

Takácsné dr. Gécs Anita – jegyző