Összetartozást kovácsoló 101 esztendőnyi szétszakítottság…

285

Összetartozást kovácsoló 101 esztendőnyi szétszakítottság…

Trianon gyásza: Az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, Horvátországot más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra. A megalázó békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek, temették Magyarországot.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső, törvénybe iktatott nemzeti emléknap Magyarországon. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A 2018. december 1-én, erdélyi barátaink ajándékaként, a testvéri kapcsolat 15. éves évfordulójára felállított kopjafán ma ismét az emlékezés koszorúja hirdeti a Magyarországra, s a magyar nemzet számára is beláthatatlan veszteséget jelentő, külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan tragédia veszteségét.

Tisztelt Nagyvenyimiek!

Nekünk magyarnak lenni természetes. Erdélyben, a Felvidéken, Délvidéken és a Kárpátalján a magyarok büszkék magyarságukra. Mi pedig legyünk büszkék rájuk, akik száz év óta őrzik hagyományaikat-hagyományainkat és magyar történelmünk egy részét. A határ két oldala két ország, de egy nép, egy nemzet. A mákóiak hozzánk hazajönnek, s mi náluk, otthon vagyunk.

Emlékezzünk méltósággal e fájdalmas veszteségre, de tekintsünk reménnyel telve a jövő felé!

Hisz itt vagyunk, s összetartozunk.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester