Pályázati felhívás beépítetlen terület értékesítésére

Pályázati felhívás

 

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő lakótelek adásvétel útján történő értékesítésére az alábbiak szerint:

 1. A pályázat kiírójának neve, székhelye:
  Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), képviseli: Vargáné Kaiser Katalin polgármester.
 2. Az értékesítésre kínált ingatlan megnevezése, címe, fekvése, helyrajzi száma, egyéb jellemzői:
  Nagyvenyim, belterület 683/6 hrsz. alatt felvett 4708 m2 nagyságú ?kivett beépítetlen terület?.
  Az értékesítésre kínált ingatlan tehermentes.
 3. Hasznosítás módja:
  Az ingatlan övezeti besorolása: Nagyvenyim építési szabályzata szerinti, minimum 550 m2 teleknagyságú Vt jelű településközpont vegyes övezet.
 4. Az elbírálásra vonatkozó szempontok:
  A pályázat elbírálási szempontja a megajánlott vételár, az ingatlan értékesítése a pályázat alapján legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik.
  Amennyiben azonos összegű ajánlatot tesz két vagy több pályázó, vagy a megajánlott vételárak maximum 5 %-os eltérést mutatnak, az érintett pályázóknak lehetősége van a megajánlott vételár módosítására. A pályázatban tett ajánlati ár megváltoztatására nyitva álló idő 2021. szeptember 10-én 12.00 órakor jár le.
 5. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei:
  A legalacsonyabb induló ár: a képviselő-testület önkormányzati határozatában meghatározott 5.000 Ft/m2 ár.
 6. A vagyontárgy megtekintési lehetősége:
  Az ingatlan 2421 Nagyvenyim, 683/6 hrsz. alatt megtekinthető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Nagyvenyim Nagyközség Polgármesterénél lehet személyesen (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), vagy telefonon a 25/507-460 telefonszámon.
 7. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
  a) a pályázó nevét, címét,
  b) a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
  c) a megajánlott vételárat, annak teljesítenek módját, határidejét.
  d)a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
  – a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
  – az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
  – a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
  – az ajánlati kötöttségre, valamint
  – az egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.A pályázatot ?683/6 hrsz.? jeligével ellátott zárt borítékban kell benyújtani hivatalos cégszerű aláírással ellátva.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 3. 12.00 óra.
  A pályázat benyújtásának helye: Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.).
  A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, ügyvédi meghatalmazással, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

  A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre megérkezik.

 8. A pályázat célja, típusa:
  A pályázat célja a 683/6 hrsz alatt felvett, 4708 m2 nagyságú ?kivett beépítetlen terület? művelési ágú ingatlan értékesítése.
  A pályázat típusa: nyílt pályázat.
 9. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
  A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától az adott vagyontárgyra vonatkozó szerződéskötésig tart.
 10. A pályázati biztosíték összege, rendelkezésre bocsátásának módja:
  A Képviselő-testület pályázati biztosítékot nem ír elő.
 11. A pályázatot kiíró Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az ajánlatok megismerését követően indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot.
 12. A pályázat tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások, elővásárlási jog:
  Az ingatlan teher- és korlátozásmentes.
  Elővásárlási jog az ingatlan tekintetében nem áll fenn.
 13. A pályázat felbontásának helye, ideje:
  A pályázat felbontásának ideje: 2021. szeptember 3. 12.30 óra.
  A pályázat felbontásának helye: Községháza Tanácskozó terme (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.).
  A pályázatok bontása külön meghívó nélkül, a megjelent pályázók, illetve meghatalmazottaik jelenlétében történik.
 14. Eredményhirdetés módja, helye, várható ideje:
  A pályázatokat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 21-i ülésén bírálja el. A meghozott határozat valamennyi pályázó részére postai úton megküldésre kerül 2021. szeptember 30-ig.
  A Képviselő-testület a vételár teljes kifizetéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére kiköti az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható elállás jogát.
  A nyertes pályázó a kihirdetés napjától számított 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés elkészítéséről a kiíró gondoskodik.
  Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy visszavonja vételi szándékát, úgy a kiíró döntése alapján helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.
  A tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése az eladó kötelezettsége és költsége.
  Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik.
  Az ingatlan birtokbaadására a vételár teljes kifizetése mellett legkorábban 2021. október 1. napján kerülhet sor.
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings