Bursa Hungarica 2022

124

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 2021. szeptember  21-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az “A” és “B” típusú pályázatok kiírásáról.

A pályázat rögzítése és önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ A BURSA ELEKTRONIKUS PÁLYÁZATKEZELÉSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERÉBEN (EPER-BURSA RENDSZER) EGYSZERI PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

Ennek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Ha a pályázó már regisztrált a  korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, nem regisztrálhat újra, ő a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzathoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetik és ellenőrzik.

A pályázatot az önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázati kiírásban feltüntetett mellékletekkel együtt.  A pályázati űrlap csak a kötelező mezők kitöltésével és a pályázati kiírásban meghatározott mellékletekkel együttesen érvényes. Valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Ebben az esetben az önkormányzat hiánypótlást rendelhet el, vagy a pályázatot a bírálatból kizárhatja, és kizárását írásban indokolja.

A pályázatokat az önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Humán-erőforrás Bizottsága bírálja el.

A pályázókat az önkormányzat döntéséről és annak indokairól 2021. december 8-ig  írásban értesíti.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

Takácsné dr. Gécs Anita jegyző

Teljes pályázati kiírások: