Felhívás Szociális célú tűzifa kérelem benyújtására

139

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2021. (X.20.) önkormányzati rendeletet megalkotta, amely a Rendeletek menüpont alatt érhető el.
A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 erdei m3 szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

  • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg 57.000 Ft), egyedül élő esetében a 300 %-át (jelenleg 85.500 Ft) és nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

  1. azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra jogosult,
  2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon folyamatosan, 2022. január 30-ig lehet benyújtani a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez.

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének illetékes Bizottsága dönt.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a rendelet mellékleteként és a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető honlapunkról is a nyomtatványok menüpontban:

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapításához – szociális tűzifa kérelem 2021.pdf