Felhívás a felszíni vízelvezetési fejlesztések munkálatait segítő fotók, videók készítésére

544

Tisztelt Nagyvenyimiek!

Településünkön nagy erőfeszítéseket teszünk a felszíni vizek okozta károk mérséklését, elkerülését biztosító csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására.

Jelenleg is a község több területén van folyamatban, lezárás előtt vagy próbaüzem alatt ilyen fejlesztés, néhol éppen kivitelei tervezés folyik, egyes területeken pedig éppen a pályázati anyagot készítem elő a felszíni víz-elvezetési fejlesztések folytatásához.

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Lakosok felé, hogy a jelenlegi esőzés időszakában problémásnak mutatkozó területeken legyenek szívesek fotókat, videókat készíteni számunkra a tervezési, illetőleg utófelülvizsgálati munkák megkönnyítésére. Kérem, hogy a fotókat, videókat számomra emailben megküldeni, vagy adathordozó eszközön behozni szíveskedjenek, a terület és az időpont beazonosíthatósága biztosításával.

A jelenlegi esőzés jellegénél fogva, a most készült felvételek különösen hasznosak.

A már elkészült, viszonylag sok szikkasztórendszerű árokszakaszt tartalmazó területeken tipikus, részben természetes jelenség, hogy a kiszedett, friss, még be nem kötött árokrészükről rengeteg föld mosódik be, akár még az átereszek eltömítését, vagy a végzáró elemek elmozdulását is okozva. Az ilyen jelenségeket pontosan csak a maihoz hasonló csapadékviszonyok esetén tudjuk jól felmérni és a szükséges módosításokat, megerősítéseket elvégezni. A most próbaüzem alatt lévő részeken, (a Földvári utcáról levezető részen és az Arany János utca környékén) ez a jelenség várhatóan bekövetkezik.

Releváns terület most a Holló utca, a Bem utca Táncsics utcai kapcsolódásai, valamint a Határvölgyi utca Boróka utca, Tölgyfa utca, Munkácsy utca területe is, de a község valamennyi részéről köszönettel várjuk a fotókat, videókat.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester

polgarmester@nagyvenyim.hu, fejlesztes@nagyvenyim.hu