Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

86

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a civil szervezetek számára 1.500.000 Ft keretösszeggel az alábbi pályázati felhívásban foglaltak szerint.

A pályázat benyújtására államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély jogosult.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 23. (hétfő)

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázati határidő leteltét követő soron következő testületi ülésén. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

Pályázati felhívás és mellékletei: