HIRDETMÉNY A 2023/2024. NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEIRATÁSRÓL

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, valamint a 2023/2024. nevelési év során betölti a 3. életévét (az utóbbiak előjegyzésben kerülnek), hogy a fenntartásában működő óvodában az:

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA ÉS HELYE:

2023. május 4-én és május 5-én 8.00 és 17.00 óra között.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde
/Nagyvenyim, Ady E. u. 2./

 1. Az óvoda felvételi körzete: Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területe.
 2.  Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek.
  Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.
 3. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  a)  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  b)  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  c)   a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 4. Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítja.
 5. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2023. június 1-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 6. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Nagyvenyim Nagyközség Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 7. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings