Hír: Saját célú ivóvízművekkel kapcsolatos tájékoztatás
(Kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Küldte: admin
2017 augusztus 21 hétfő - 13:22:17


Magyarországon az ivóvíz minőségét és ellenőrzés rendjét az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet szabályozza. A saját célú ivóvízművek által szolgáltatott vízre, jellemzően magánkutak vizére a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Kormányrendelet fogalmaz meg előírásokat. Ennek alapján a saját célú ivóvízmű, mint vízi létesítmény (kivéve a csatlakozó és házi vízhálózatot) létesítése és üzemeltetése hatósági engedély köteles, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.  A kitermelt ivóvíz minőségét a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet A) rész 4. pontjában felsorolt paraméterek tekintetében az üzemeltetési engedélyezés alkalmával, illetve ezt követően háromévente ellenőrizni vagy ellenőriztetni kell. Azok a vizek, amelyek minősége megfelel a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékeknek a napi ivóvízigény kielégítésére korlátlanul fogyaszthatók.

Lakossági tájékoztató anyag a magánkutak egészségkockázatáról
magankutak_egeszsegkockazata.pdf 

OKI lakossági tájékoztatója az otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezések alkalmazhatóságáról
otthoni_ivoviz_utotisztito_kisberendezesek_alkalmazhatosaga.pdf 
Ezen hír származási helye: Nagyvenyim
( http://nagyvenyim.hu/news.php?extend.1186 )