Home TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00018

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00018

A kedvezményezett neve: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyvenyimen

A szerződött támogatás összege: 149 950 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
Projektünk a szociális alapszolgáltatások körében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférés javítását célozza Nagyvenyim településközpontjában és a kívül eső, szolgáltatáshiányos Mélykút településrészen élő lakosság felé egyaránt. E cél eléréséhez a szociális alapszolgáltatások körében a fejlesztés a településen működő család- és gyermekjóléti szolgálat és étkeztetés infrastrukturális fejlesztését kívánjuk megvalósítani az alábbi támogatható tevékenységek útján. A projekttel két alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg, a család-és gyermekjóléti szolgálta és az étkeztetés. A család-és gyermekjólét szolgáltatói fenntartója Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata, mely egyben ingatlan tulajdonos is a fejlesztés helyszínén. Az étkeztetés szolgáltatás népkonyhai típusú, fenntartója a Fidelis and Altus Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
A fenntartó a fejlesztéshez támogató nyilatkozatot tett.
Önállóan támogatható tevékenységek A) új építés körében a fejlesztendő szolgáltatásoknak helyt adó épület megvalósítása Önállóan támogatható tevékenységek B) eszközbeszerzés az étkeztetési tevékenység fejlesztéséhez
Önállóan nem támogatható választható tevékenységek: az építési kivitelezés részeként az előírt parkolóhelyek és akadálymentes parkoló kialakítása megújuló energia hasznosító berendezés (PV rendszer)
Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységként: akadálymentes kialakítás teljeskörű megvalósítása nyilvánosság biztosítása az előírt feltételek szerint.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.09.30.

A projektazonosító száma: TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00018