KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015

KDOP-5.2.1/A-09-2010-0015

 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében megvalósult pályázat ?Nagyvenyim Község Egészségházának felújítása, bővítése, teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatás igénybevételének biztosítása?.

 A helyi önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségének, valamint az egészségügyi ellátórendszeren belül kiemelten a lakosság-közeli szolgáltatások biztosításának tekintetében a háziorvosi (felnőtt, gyermek, vegyes praxis) szolgálatok azok, amelyek a lakossághoz legközelebb állnak, a megfelelő feltételrendszerek, valamint hatékony működési és ellátásszervezés biztosítása mellett költség-hatékony és minőségi szolgáltatások, illetve – ahol ez lehetséges ? definitív ellátások nyújtására képesek. Ezen alapellátási szolgálatok hatékony működésükkel nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek optimalizálni, hanem területi helyzetük alapján, az említetteken túl színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is.

Kedvezményezett neve: Nagyvenyim Község Önkormányzata 2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2010. 09. 15.

A megvalósítás határideje: 2012. 02. 28.

Támogatás intenzitása: 88,85%

A projekt célja, hogy minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú háziorvosi rendelő, a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére.

A fejlesztés rövid leírása:
Nagyvenyim Község Önkormányzat tulajdonában lévő, 1967-ben épített, egykori orvosi rendelő teljes körű felújítása, hőszigetelése, energia hatékony épület kialakítása a megújuló energia használatával. Az Egészségház az alábbi feladatokat látja el: a háziorvosi, fogorvosi és védőnői, központi ügyeleti alapellátás, iskola-egészségügyi ellátás, diszpécser szolgálat, valamint a gyógyszertári szolgáltatások. Az épület részeként egy új központi alapellátási ügyeleti szárny került kialakításra. A felújítás során az épület teljes körű külső és belső akadálymentesítésére is sor kerül. A projekt megvalósítása során életmentő műszerek, magas ellátási színvonalat biztosító eszközök kerültek beszerzésre.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg:57.652.421 Ft

Támogató szervezet neve, elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 140.)

Hivatkozási linkek:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ? www.nfu.hu
Új Széchenyi Terv ? www.ujszechenyiterv.gov.hu
Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ? www.vati.hu

Sajtótájékoztató (2 db)
Eredeti állapot bemutatása (1 db) ? 2010. 09. 15.
Nagyvenyim Község Önkormányzata elérkezettnek látta az időt arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi ellátásának színhelyéül szolgáló Egészségházat felújítsa, korszerűsítse, bővítse, és egy a XXI. század előírásainak megfelelő épületegyüttest alakítson ki pályázati forrás lehívásából.Nagyvenyim Önkormányzata sikeresen pályázott a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében a ?Nagyvenyim Község Egészségházának felújítása, bővítése, teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatás igénybevételének biztosítása? című pályázati forrásra.
Nagyvenyim Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében álló épület 1967-ben épült. Az intézmény állagmegóvása az évek során ugyan megtörtént, de a XXI. század igényeinek már nem megfelelő. A több mint 40 éves beépített ablakok állapota rossz, huzatos, hőszigetelésük nincs. A falak hőszigetelése nem megfelelő, a vakolat több helyen meglazult, több helyen leesett, balesetveszélyessé vált a betegekre, illetve a rendelőben megfordulókra. A fűtésrendszer elavult, a több mint 20 éve beépített kazán hatásfoka rossz, mely a mostani energiaárakat figyelembe véve nem takarékos, a káros anyagkibocsájtása magas.Az épület elavultsága mellett, jelen állapotában funkcióját sem képes betölteni. A megnövekedett számú lakosság ellátása, valamint a területi központi ügyelet működése az épület állapotában nehézkes volt. A rendelkezésre álló helységek száma kevés.
Nagyvenyim Község látja el az ügyeleti alapellátást központi formában a 3702. számú dunaújvárosi kistérség több településén. Az ellátottak körébe a népességadatok alapján közel 24.000 fő tartozik. Éppen ezért vált szükségessé az Egészségház felújítása, bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése.

Megvalósítás utáni tájékoztatás (2 db) ? 2012. február 17.Nagyvenyim Község Önkormányzata egy eredményes Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében meghirdetett ?Nagyvenyim Község Egészségházának felújítása, bővítése, teljes körű akadálymentesítése, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, a szolgáltatás igénybevételének biztosítása? című pályázati forrásból valósította meg az egészségház fejlesztését, felújítását.A településen igény volt, hogy olyan épületegyüttes kerüljön kialakításra, mely biztosítja a jelenkor, illetve a közeljövő színvonalas egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges helyiségeket, és megfeleljen a jelenleg érvényben lévő előírásoknak. További szempont volt még, hogy a jövőben gazdaságos-, költségkímélő-, azaz takarékos üzemeltetés, fenntarthatóság igénye.

A beruházás következtében az alábbi eredmények láthatóak:

  • a felújított épület teljesen akadálymentes, könnyen megközelíthető,
  • megnövekedett alapterület,
  • nyílászárók cseréje (ablakok és bejáratok),
  • belső terek megújítása és bővítése,
  • ügyeleti ellátás külön helységének kialakítása,
  • központi vizesblokk kialakítása.

 

    

további képek

Egészségház avató ? 2012. február 17.
Nagyvenyim Község Önkormányzata 2012. február 17-én tartotta az Egészségház hivatalos átadó ünnepségét. Nagyvenyim rendelője kicsi és korszerűtlen volt, ahhoz, hogy a településen kívül még további 8 települést ellátó kistérségi ügyeleti központként is funkcionáljon. Az Intézmény felújítása, korszerűsítése és bővítése a Széchenyi Terv pályázati forrásából nyílt lehetőség.A beruházás során kibővült a központi ügyelet helységével, akadálymentesítésre került a teljes épület.

további képek

Médiaelemzés

A település életében nagy változást hozott az egészségház felújítása és korszerűsítése. A kivitelezési munkálatok alatt is zavartalanul folyt az egészségügyi ellátás a településen, nehezítve ezzel a napi megszokott ellátási rendszert. A munkafolyamatok előrehaladtát az érintettek dokumentálták, publikálták, melyet az alábbi összegyűjtés tartalmaz.

Dunaújvárosi Hírlap 
23. évf. 42. szám Egészségház avató 2012. február 17.
www.dh-online.hu Felavatták Nagyvenyim impozáns rendelőjét 2012.02.17.

Mi újság Nagyvenyimen? 2012. február: Egészségház avató
Mi újság Nagyvenyimen? 2011. december: Egészségház: műszaki átadás után

Mi újság Nagyvenyimen? 2011. július Gyönyörű lesz az egészségház

Mi újság Nagyvenyimen? 2010. december Egészségház

Mi újság Nagyvenyimen? 2010 július: Nyertünk: bővíthetjük a rendelőt

Dunaújvárosi Hírlap 22. évf. 282. szám Egészségcentrumban
Dunaújvárosi Hírlap 22. évf. 164. szám Egészségház szépítés
Dunaújvárosi Hírlap 21. évf. 166. szám Bővítik a rendelőt

www.nagyvenyim.hu honlapon történő folyamatos tájékoztatás

Tájékoztató tábla

Hirdető tábla

Eseménynaptár:
2010. szeptember 15. Egészségház felújítás beruházás indítása
2010. szeptember 15. Sajtótájékoztató
2011. július 13. Egészségház felújítás, bővítés beruházás megkezdése
2011. november 23. Egészségház Műszaki átadás
2012. február 17. Egészségház avatás (és sajtótájékoztató)
2012. február 28. Egészségház felújítás, bővítés beruházás zárása


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings