TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00026

“NAGYVENYIMI TELEPÜLÉSKÖZPONT KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSE”

BESZÁMOLÓ A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00026

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely keretében 90,02 millió forint európai uniós támogatás segítségével került fejlesztésre a Nagyvenyim településközpontja 100% támogatás intenzitású vissza nem térítendő támogatásból az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában.

Megvalósítás ideje: 2017.11.02. ? 2021.11.30.

2018. január 31.

Bevezetés:
Nagyvenyim önkormányzata pályázatot nyújtott be a “Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra. Az Önkormányzat projektje “Nagyvenyim településközpont közlekedésbiztonsági fejlesztése” címen, a TOP-3.1.1-FE1-2016-00026 számon benyújtott kérelem alapján támogatást nyert. A támogatói okiratnak megfelelően a projekt szakmai megvalósítása folyik. Jelen beszámoló a projekt előkészítésének és magvalósításának folyamatát mutatja be.

A Kedvezményezett bemutatása:
Nagyvenyim 4000 fő feletti lélekszámú település a Dunántúlon. A nagyközség önkormányzata 7 fős testületből áll, a polgármesteri hivatal vezetését a jegyző végzi. A hivatalban 2 fővel működő adócsoport, 3 fős pénzügyi-gazdálkodási csoport működik, anyakönyvi és népességnyilvántartási, szervezési, titkársági és iratkezelési feladatok ellátása, szociális és hagyatéki ügyek intézése folyik. A korábban társulásban ellátott családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátása néhány éve ismét szakfeladaton, fenntartói ellátásban történik 2 fővel.

A projekt bemutatása:
Nagyvenyimen a településközpontban koncentráltan helyezkedik el a település közintézményeinek zöme, ezzel pedig az ehhez kapcsolódó közösségi funkciók. Tekintettel a község ipari és gazdasági területeinek lakott övezethez való közeli elhelyezkedésére és a központban elhelyezkedő utak geometriai elrendeződésére, jelenleg a kifejezetten közösségi funkciójú tereket átszeli a jelentős teherforgalommal és közösségi közlekedéssel terhelt forgalom közlekedési útvonala. Így az önkormányzat és az iskola épületei, illetve a most megépült könyvtár és az orvosi rendelő közötti útra terhelt a település mezőgazdasági forgalmának döntő hányada és a buszközlekedés egyik iránya. A település kerékpáros közlekedésének domináns része e közösségi funkciókhoz kötődik. Jelenleg két fő kerékpárforgalmi útvonal használatos. Egyik a településen K-Nyi irányban áthaladó, a 6219-es fő közlekedési útvonal mentén, elválasztott kialakítású kerékpárút, a másik pedig a fent jelzett centrum részen, az intézmények között haladó, jelentős teherforgalommal és közösségi közlekedéssel terhelt úton É-Di irányban haladó kerékpárnyom. A településen hosszanti irányban haladó önálló kerékpárút a Dunaújváros-Mezőfalva -Balaton irányban megépítendő, országos jelentőségű kerékpárút egykori koncepciójának részeként valósult meg, és jelenleg a Fő út Rózsa utcai kereszteződésénél végződik Nyi irányban. A kerékpárút további folytatása, a közelben elhelyezkedő üzletek irányába, régóta meglévő, jogos igénye a lakosságnak, kifejezetten a kisgyermekes családoknak és a közintézményeket gyakrabban felkereső kerékpáros közlekedést is preferáló lakossági csoportoknak. Emellett a közintézményeket magába foglaló településközpont jelenlegi forgalmi terhelése kifejezetten nagy közlekedésbiztonsági kockázatot jelent, úgy a gyalogos, mint a kerékpáros lakossági csoportok számára. Ezért a településközpont közlekedésének több dimenziójú, a fenntarthatóság irányába ható átalakítása szükséges, úgy a kerékpárosbaráttá alakítás, mint a közlekedésbiztonsági szempontú közlekedésfejlesztés körében.

A szükséges és lehetséges átalakítás főbb elemei:
A kerékpárút folytatása a 6219-es úttal párhuzamos, közúttól elválasztott elhelyezkedésben, biztonságos átkelőkkel kiegészítve. Az intézmények közötti útszakaszról a teherforgalom és közösségi közlekedés átterhelése a szűk centrumot jelentő településrész másik útjára, a Piac tér és a Fő út Piac tér folytatásában elhelyezkedő szakaszának szélesítésével és a 6219-es út és Piac tér utcakapcsolatának megfelelő kialakításával. A forgalmi rend átalakítása a jelenlegi kerékpárnyomon való közlekedést és az iskolához, polgármesteri hivatalhoz kötődő jelentős gyalogos forgalmat sokkal biztonságosabbá teszi, ezáltal előmozdítva a kerékpáros közlekedés megnövekedését, ezzel pedig a település közlekedésének fenntarthatóság irányába történő elmozdítását. Ezzel a közlekedésbiztonság jelentős javulását és a kerékpárosbarát településrész kialakítását is magában foglaló fejlesztéssel a településen élők közérzete a közlekedésbiztonság szempontjából jelentősen javulhat. A kialakuló kerékpárosbarát településrész határvonalainak mentén, és a közösségi közlekedés nyomvonalán elhelyezkedő buszmegállóknál a jelenlegi szabványoknak megfelelő kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre. A településközpont középtávú fejlesztési koncepciójába illeszkedően a jövőben a most a teherforgalomtól mentesített útszakasz egy részén a forgalom célforgalmi korlátozásával sétálóutca jellegű rész is kialakíthatóvá válik, amely jelentősen előmozdíthatja a településközpont bizonyos szempontú modernizációját is. Projektünk a fentiek alapján illeszkedik a térségi fejlesztési koncepciókhoz, a települések közti kapcsolatok irányába mozdul és jól szolgálja a fenntartható közlekedésfejlesztést. Fejlesztésünk közvetlenül segíti elő a munkaerőmobilitást és ebből fakadó gazdaságfejlesztési hatással bír. Hozzájárul a megyei fejlesztések célzott indikátorértékeinek eléréséhez. Az érintett útszakaszok tulajdoni viszonyai rendezettek, az önkormányzat, illetve a Magyar állam tulajdonában vannak. Mind a gyalogos, mind a kerékpáros, mind a gépjárművel közlekedők számára előnyöket biztosító a fejlesztés. Jellegét tekintve kifejezetten komplex. A szemléletformálás a projektben megvalósul. Környezetkárosítás nem történik. Eredményessége több dimenzióban is biztosított. A megvalósítási helyszínek és beavatkozás tárgyát képező ingatlanok tulajdonviszonyai: – A 6219-es j. út Nagyvenyim belterületén lévő szakasza, a 4 km +400m és a 4km+760 m között tulajdonos a Magyar Állam, vagyonkezelő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.
Hrsz 411; – Nagyvenyim, belterület Piac tér Hrsz 279 tulajdonos Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata; – Nagyvenyim, belterület Fő utca, Hrsz 283 tulajdonos Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata.

A projekt műszaki-szakmai tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:
A település központi területének kerékpárosbaráttá tétele (A) a kerékpáros forgalmat bonyolító útszakaszról a tömegközlekedés és teherforgalom átterelésével, a településközpont határoló vonalának egy részén új kerékpárforgalmi létesítmény kiépítésével, a meglévő kerékpárút mentén kerékpáros pontok kialakításával (önállóan támogatható). A kerékpárosbarát településrész kialakítása körében a Fő út kerékpáros közlekedési feltételek jelentős javítása a teherforgalom és tömegközlekedés átterelésével. Az érintett útszakaszon költségvonzat csak további kerékpártámaszok, illetve tárolók kialakításával keletkezik. A 6219-es út érintett szakaszán, a meglévő kerékpárút folytatásaként új kerékpárút kiépítésével, a gyalogúttól K szegéllyel elválasztott kerékpárút kialakítása 175 méter hosszan. A településközpont közlekedésbiztonságának javítása a kerékpáros forgalmat bonyolító útszakaszról a tömegközlekedés átterelését biztosító útszélesítéssel, gyalogátkelőhelyek kialakításával. Az átterelés hatásaként forgalomcsillapítás a településközpont gyermekek által használatos részén (önállóan támogatható). Tervezett útburkolatszélesítés a Piac téren 275 m hosszan az átterelt teherforgalom és tömegközlekedés fogadásához. Gyalogátkelőhelyek kialakítása 3 db. Kapcsolódó tevékenységként kerékpárosbarát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpártárolók, támaszok kialakítása a kerékpáros pontokon, a buszmegállók közelében.
A projekt I. mérföldkövéig 2018. január 31-ig bezárólag elkészült a kerékpárforgalmi Hálózati Terv, melynek elfogadását az NFM Kerékpáros Koordinációs Főosztály által kiadott elfogadást javasló nyilatkozatával rendelkezik.

Nagyvenyim Kerékpárforgalmi Hálózati Terv – Nagyvenyim_Kerekparforgalmi_Halozati_Terv.pdf 

Nagyvenyim_Kerekparforgalmi_Halozati_Terv
Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings