Nagyvenyim rövid története

Nagyvenyim a Dunántúlon Fejér megyében a Mezőföld déli részén a Dunától nyugatra kb. 6 km távolságban található, Dunaújváros vonzáskörzetéhez tartozó település. /A két település közötti távolság alig 10 km./
Tájjellege igazi mezőföldi a Dunántúlra jellemző, szelíd ívelésű halmokkal, patak menti füzesekkel, zöld legelőkkel. Éghajlatára jellemző a meleg, száraz, mérsékelten forró nyár és a nagyfokú csapadékszegénység. A megye legszárazabb területe.
Határai: Északon Perkáta, észak-keleten Rácalmás határterülete, keleten Dunaújvárosi, délkeleten Apátszállás, nyugaton Mezőfalva.

Múlt
A község neve 1429-ben bukkan fel Venyim alakban. A Venyim helynévhez később csatolt Nagy- előtag a Mezőfalvához tartozó Kisvenyimtől való megkülönböztetésre szolgál.
A hajdani bronzkori település – mely volt török fennhatóság alatt, volt vagy másfél évtizedig teljesen lakatlan, majd a Zirci Apátság és Előszállási Uradalom része – 1947. augusztus 1-én nyerte el önálló települési rangját. Korábban Hercegfalvához, a mai Mezőfalvához volt csatolva, ekkor a lakónépesség száma 1479 fő volt. Jelenleg a településhez 4368 ha földterület tartozik.
A település önállóvá válása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. E fejlődés nemcsak a lakónépesség számának növekedésében, hanem a község arculatában is jelentkezik. Statisztikai adataink szerint 1949-ben összesen 193 lakóépületet tartottak nyílván, ma viszont 1359 lakóházat regisztrálunk.
E növekedésben jelentős szerepet játszott Dunaújváros közelsége. A városra jellemző nem éppen kedvező légszennyezettség miatt, főként a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején sokan telepedtek le a községben. Főként ez okozta a lakónépesség számának rohamos növekedését.
A település iránti fokozottabb érdeklődést közművekkel való ellátottsága is indokolja. 1985-ben épült meg a vezetékes vízhálózat, majd ezt követte a vezetékes gáz, a telefonhálózat kiépítése, az utcák szilárd burkolattal történő ellátása.

Jelen
A településen az önkormányzat fenntartásában működik egy 100 férőhelyes óvoda, 9 tantermes – tornacsarnokkal rendelkező – iskola, valamint egy – több mint 15 ezer kötettel rendelkező – könyvtár.
Biztosított az egészségügyi alapellátás. Időskorúak bentlakásos elhelyezését biztosítja a Szegénygondozó Nővérek által épített és fenntartott Időskorúak Szociális Otthona. Az otthon 36 fő idős, beteg ember ellátásáról gondoskodik.
A kikapcsolódást és sportolási – tenisz, fallabda, kosárlabda – lehetőséget biztosít a Sportcentrum, mely magánvállalkozásban épült és üzemel.
Az elmúlt 10-12 év társadalmi – gazdasági változásai Nagyvenyim községet sem hagyták érintetlenül. A rendszerváltást megelőzően megélhetést biztosított a Dunaújvárosi Vörös Csillag Mgtsz, a kárpótlással együtt ez a lehetősége a mezőgazdaságból élőknek megszűnt. Elenyésző a településen azoknak a száma, akik élethivatásszerűen élnek a mezőgazdasági termelésből.
Helyben biztosított munkalehetőséget a korábban AFIT néven Budapesti székhellyel működő ipari vállalat. Sok egyszemélyes vállalkozás működik a községben, ez főleg a szolgáltatások területén jellemző. Megállapítható, hogy Nagyvenyim település jelentős iparral nem rendelkezik.
A községben élő aktív korú lakosság megélhetését a Dunaújvárosban működő cégek, vállalkozások biztosítják kb 85 %-ban. Több munkavállaló a helyi, illetve a városi munkalehetőségek szűkülésének hatására a településtől távolabb próbál munkát vállalni.
A közlekedésre az autóbuszos, illetve a saját tulajdonú gépkocsival történő közlekedés a jellemző. Vasúti közlekedés lehetősége biztosított, a falutól kb. 3 km távolságra van, szinte senki nem veszi azt igénybe.
A településen egy műemlék épület van, mely jelenleg a Római Katolikus Plébánia hivatala. Kétszintes kastély épület, korábban ciszterci kúria volt, 1737-ben épült.

A település részletes története itt letölthető – nagyvenyim_tortenet.pdf

Testvértelepülések:

Altomünster
Történelmi távlatban rövid idő 10 év , mégis úgy érezzük,hogy mindaz ami 1994.június 4- én a bajor Altomünster és a magyar Nagyvenyim települések között a partnerkapcsolati megállapodás kétoldalú aláírásával elkezdődött történelmi távlatokat nyitott meg mindkét közösség minden polgára számára. >>

Egeres
Románia erdélyi részén lévő Egeres és Nagyvenyim között a parnerkapcsolat meglehetősen fiatal, tavaly novemberben köttetett meg. A két település baráti viszonyának hivatalossá tételét kölcsönös látogatások előzték meg a tavasszal és a nyáron, ezek eredményeként utazott november közepén Nagyvenyim hivatalos önkormányzati küldöttsége Egeresre, az okmány szentesítése céljából. >>

Település legfőbb adatai

Főbb települési adatok: / KSH FM-i Ig. 2002 évi adatai alapján/

település területe: 4368 ha
lakónépesség száma: 4814 fő
férfiak száma: 2519 fő
nők száma: 2295 fő
foglalkoztatott férfiak száma: 1362 fő
foglalkoztatott nők száma: 773 fő
lakásállomány: 1359
ivóvízvezeték-hálózat: 37,9 km
gázcsőhálózat hossza: 31,4 km
gyógyszertár: 1
háziorvos: 2 fő

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings