Felhívás – Szociális célú tűzifa kérelem benyújtására

912

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A Képviselő-testület a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól önkormányzati rendeletet fogadott el 14/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól, mely itt érhető el.

A rendelet alapján az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket, vissza nem térítendő, legfeljebb 5 m? szociális célú tűzifa, természetbeni támogatásban részesíti.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a személy részesíthető:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft), egyedül élő esetében a 200 %-át (57.000,-Ft) és
b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A kérelmeket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2019. január 30-ig lehet benyújtani a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban.

A kérelmekről Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Humán és Környezetvédelmi Bizottsága dönt első alkalommal a 2018. november 19-i bizottsági ülésen.

A tűzifa támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban és honlapunkról is letölthető.

Letölthető formanyomtatvány: