Közlemény a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

586

A Nagyvenyimi Helyi Választási Iroda Vezetőjének 2/2019. (VIII.14.) számú közleménye
települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számáról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésének j) pontja értelmében a HVI közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát, ezért az alábbiak szerinti tájékoztatást adom közre:

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára ? a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára ? tűzte ki.

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatának mellékletében felsorolja azokat a településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitüzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát, amely településünkön a következő:

Nagyvenyim, 2019. augusztus 14.

Takácsné dr. Gécs Anita
Helyi Választási Iroda Vezető