Felhívás zajcsökkentési intézkedési terv véleményezésére

601

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja, amely a tervjavaslatot nyilvánosságra hozza, és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatást ad. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az intézkedési tervjavaslatra vonatkozó észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számítva 30 nap áll rendelkezésre, azaz 2020. január 12. napjáig van lehetőség. A felmerült észrevételeket a polghivn@vnet.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Felhívom a lakosság szíves figyelmét, hogy a stratégiai zajtérképekhez tartozó dokumentumok közül az ?Általános leírás?, a ?Műszaki dokumentáció?, és a ?Települési érintettség adatok? egyeztetésére 2018-ban már sor került, ezért azok csak tájékozató jellegűek, nem képezik a jelen egyeztetés tárgyát.

Végezetül tájékoztatom a lakosságot, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

Kapcsolódó dokumentumok:

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester