Pályázati felhívás lakótelek értékesítésére

Pályázati felhívás

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő lakótelek adásvétel útján történő értékesítésére az alábbiak szerint:

 1. A pályázat kiírójának neve, székhelye:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), képviseli: Vargáné Kaiser Katalin polgármester.

 1. Az értékesítésre kínált ingatlan megnevezése, címe, fekvése, helyrajzi száma, egyéb jellemzői:

Nagyvenyim, belterület 97/42 hrsz. alatt felvett 2421 Nagyvenyim, Erdősor 18. szám alatti 932 m2 nagyságú ?kivett beépítetlen terület?.

Az értékesítésre kínált ingatlan villany, víz, gáz és szennyvízcsatorna közművel ellátott, tehermentes.

 1. Hasznosítás módja:

Az ingatlan övezeti besorolása: Nagyvenyim építési szabályzata szerinti, minimum 900 m2 teleknagyságú Lke jelű kertvárosias lakóövezet.

 1. Az elbírálásra vonatkozó szempontok:

A pályázat elbírálási szempontja a megajánlott vételár, az ingatlan értékesítése a pályázat alapján legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik.

Amennyiben azonos összegű ajánlatot tesz két vagy több pályázó, vagy a megajánlott vételárak maximum 5 %-os eltérést mutatnak, az érintett pályázóknak lehetősége van a megajánlott vételár módosítására. A pályázatban tett ajánlati ár megváltoztatására nyitva álló idő 2020. március 11-én 12.00 órakor jár le.

 1. A pályázati eljáráson való részvétel feltételei:

A legalacsonyabb induló ár: a képviselő-testület önkormányzati határozatában meghatározott 4.500 Ft/m2 ár.

 1. A vagyontárgy megtekintési lehetősége:

Az ingatlan 2421 Nagyvenyim, Erdősor 18. szám alatt megtekinthető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Nagyvenyim Nagyközség Polgármesterénél lehet személyesen (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.), vagy telefonon a 25/507-460 telefonszámon.

 1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét, címét,
 2. a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
 3. a megajánlott vételárat, annak teljesítenek módját, határidejét.
 4. a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
  • a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
  • az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre,
  • a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére,
  • az ajánlati kötöttségre, valamint
  • az egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.

A pályázatot ?Erdősor 97/42? jeligével ellátott zárt borítékban kell benyújtani hivatalos cégszerű aláírással ellátva.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.).

 • A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy meghatalmazott útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, ügyvédi meghatalmazással, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát és annak mértékét.

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre megérkezik.

 1. A pályázat célja, típusa:

A pályázat célja a 97/42 hrsz alatt felvett, természetben 2421 Nagyvenyim Erdősor 18. szám alatti 932 m2 nagyságú ?kivett beépítetlen terület? művelési ágú ingatlan értékesítése.

A pályázat típusa: nyílt pályázat.

 1. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától az adott vagyontárgyra vonatkozó szerződéskötésig tart.

 1. A pályázati biztosíték összege, rendelkezésre bocsátásának módja:

A Képviselő-testület pályázati biztosítékot nem ír elő.

 1. A pályázatot kiíró Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az ajánlatok megismerését követően indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot.

 

 1. A pályázat tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások, elővásárlási jog:

Az ingatlan teher- és korlátozásmentes.

Elővásárlási jog az ingatlan tekintetében nem áll fenn.

 1. A pályázat felbontásának helye, ideje:

A pályázat felbontásának ideje: 2020. március 9. 13.00 óra.

A pályázat felbontásának helye: Községháza Tanácskozó terme (2421. Nagyvenyim, Fő utca 43.).

A pályázatok bontása külön meghívó nélkül, a megjelent pályázók, illetve meghatalmazottaik jelenlétében történik.

 1. Eredményhirdetés módja, helye, várható ideje:

A pályázatokat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. március 17-i ülésén bírálja el. A meghozott határozat valamennyi pályázó részére postai úton megküldésre kerül 2020. április 1-ig.

A Képviselő-testület a vételár teljes kifizetéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását, és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére kiköti az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható elállás jogát.

A nyertes pályázó a kihirdetés napjától számított 15 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés elkészítéséről a kiíró gondoskodik.

Amennyiben a nyertes pályázó határidőn belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy visszavonja vételi szándékát, úgy a kiíró döntése alapján helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.

A tulajdonjog változás ingatlan nyilvántartásban történő átvezetése az eladó kötelezettsége és költsége.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik.

Az ingatlan birtokbaadására a vételér teljes kifizetése mellett legkorábban 2020. április 1. napján kerülhet sor.

 

 

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings