Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet 1.§-a alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény ( a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikor-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes ? a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó ? adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkozatot ad be az iparűzési adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton az erre a célra rendszeresített 21NYHIPA jelű nyomtatványon nyújtható be.

 A nyilatkozat tartalmazza, hogy a vállalkozó:

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  • a Korm.rendelet 1.§ szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként
  • december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6.§ (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak

Ha a vállalkozó 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan mikor- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6.§ (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatály alatt, továbbá esetében az Atr.6.§ (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény nem áll fenn.

Az előlegkedvezmény igénybevételéhez. a beszámoló készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésére nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel-létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis és középvállalkozás minőségének való megfelelést.

Az előleg-kedvezmény feltétele a Korm.rendelet 2.§ (4) bekezdés b) pontja szerint, hogy a Htv. szerinti telephelyet be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságon keresztül. Ha a Htv. szerinti telephelyeiről az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. mellékelt 29. pont 1. alpontja szerint előírt bejelentését még nem tette meg az állami adó- és vámhatósághoz, akkor ezt a NAV által rendszeresített adat- és változásbejelentő lap benyújtásával teheti meg.

A 2020 adóévről benyújtandó iparűzési adóbevallásban az iparűzési adóelőlegeket az eredeti adómértékkel, tehát 1,8%-os adómértékkel kell bevallani. Amennyiben a vállalkozó február 25-ig teljesítette a nyilatkozatot, a 2021 évi adóelőleg-részlet összegét az adóhatóság hivatalból csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanynak, aki 2021 adóévre az iparűzési adóban – a Htv.39/B.§ (3) bekezdésén alapuló – egyszerűsített adóalap megállapítási módot választotta nem kell nyilatkozatot tenni, neki az önkormányzati adóhatóság hivatalból csökkenti a fizetendő adó összegét.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings