Felhívás ebösszeírásra

Felhívás ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás időtartama: 2022. augusztus 15-től 2022. október 15-ig

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat rendelkezésre bocsátani. A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebeikre vonatkozó adatokat az Önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek.

Az adatlap kitölthető elekronikus úton a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ oldalon. Lehetőség szerint kérjük ennek használatát.

A kitöltött adatlap benyújtható továbbá:

  • személyesen: ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,
  • postai úton a Polgármesteri Hivatal számára címezve (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

Az ebösszeíró adatlap elérhető:

  • a http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalon,
  • letölthető a www.nagyvenyim.hu honlapról, vagy
  • átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltéssel kapcsolatban a 25/507-460-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 75.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok / ebtartók az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (pl. elpusztulás, szaporulat) bejelenteni az Önkormányzat felé.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok / Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebet állatorvosnál megjelöltetni.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató elérhető a www.nagyvenyim.hu oldalon és megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Együttműködését köszönöm!

Kapcsolódó letölthető dokumentumok:

 

Nagyvenyim, 2022. július 11.

Takácsné dr. Gécs Anita – jegyző

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings