Pályázati kiírás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői álláshelyére

Pályázati kiírás a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítői álláshelyére

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (2421 Nagyvenyim, Fő u. 16/1.) családsegítő álláshelyének betöltésére, melynek tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 

A családsegítő feladatainak ellátása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30) NM rendelet, és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatiról és működésük feltételiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján. Családsegítés-gondozás, segítségnyújtás a szociális vagy mentálhigiénés problémával segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése érdekében. Gyermekek testi-lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyezettségének megelőzése, megszüntetése, ügyfélfogadás, ügyintézés.

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye:2421 Nagyvenyim, Fő u. 16/1

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

 

A családsegítői állás Nagyvenyimen történő feladatellátást jelent. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a munkáltató szabályzatai az irányadók. A pályázatról további információ kérhető: Vargáné Kaiser Katalin polgármestertől a +36-25-507-460 telefonszámon.

 

Pályázati feltételek, jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság

 

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék-és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

3 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • családsegítő munkakörben szerzett a szakmai tapasztalat
 • helyismeret
 • B kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálása során elvárt személyes kompetenciák:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete és használata
 • Probléma-megoldó képesség
 • Konfliktus-kezelési képesség
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (etikus magatartás)
 • Szakmai lojalitás

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának címezve (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.) vagy személyesen a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.)

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.31.

 

A pályázat elbírálásának módja:

Pályázati kiírásnak megfelelő pályázat esetén a jelentkezőket személyesen is meghallgatja a Képviselő-testület. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje:                         2024.06.30.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:                    www.nagyvenyim.hu,

www.kozszolgallas.ksz.gov.hu

Állás betölthetőségének időpontja:                             2024.08.01.

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings