Útbeszakadás a Kossuth utcában II.

603

Tisztelt Lakóink!

Tisztelettel kérjük figyelmüket a Nagyvenyimen a Kossuth utcában történt útbeszakadás vonatkozásában!

Káresemény helyszíne: Nagyvenyim település Kossuth utca (Hrsz 892), önkormányzati tulajdonú belterületi közút, jelenleg a 42 és a 45-47 házszámok között található szakasza, teljes szélességben. A káresemény időpontja: 2020.12.04.

A káresemény során tapasztalt műszaki állapotban -vélhetően az elmúlt napok esőzései okán- a tegnapi napon további romlást tapasztaltunk. Az aszfaltbeton lemez továbbszakadása következtében a lemez több darabban beomlott az alatta lévő üregbe, veszélyeztetve ezzel az úttest alatt futó közművezetékeket.

Ezért a Vis maior helyzetre vonatkozó szabályozásban foglaltakra tekintettel, újabb telefonos egyeztetést folytattam a Belügyminisztérium szakemberével, amelyben kértem hozzájárulásukat, hogy a gázközmű vezeték tehermentesítése céljából -a közvetlen veszélyhelyzet elkerülése érdekében- a jövő hétre tervezett összevont, többszereplős helyszíni szemlét megelőzően is végezhessünk beavatkozást a káresemény helyszínén.

A gáz közműszolgáltató jelenlétében lefolytatott, szivárgásvizsgálatot is magában foglaló ismételt helyszíni bejáráson, a koraesti órákban egyetértésben a szolgáltatóval azt a döntést hoztuk, hogy a mai napon megkíséreljük a gázközmű gerincvezetékének a rajtalévő aszfaltbetonlemez eltávolításával történő tehermentesítését és a vezeték feltárással történő állapotvizsgálatának elvégzését, a vezeték védelembe helyezését.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben a vezetéken a beavatkozás során nem tapasztal a szolgáltató semmilyen károsodást, vagy szivárgást, úgy a gázszolgáltatás a beavatkozás idején és azt követően üzemszerűen folyik.

Amennyiben a beszakadt út lemezdarabjaival végzett munkálatok során a szolgáltatói szakfelügyelet a gázvezeték sérülését észleli, a további veszélyhelyzet megakadályozása érdekében a szolgáltatás ideiglenesen, illetőleg időszakosan szünetelni fog az érintett vezeték ellátási területén. Fentiek okán a továbbiakban is kérjük az óvatosság mellett türelmüket és segítségüket!

Ne menjenek a beszakadt területre és annak közelébe sem!

Kérem, ha bármilyen további, újabb beavatkozást igénylő körülményt tapasztalnak, az alábbi, hivatalos elérhetőségek valamelyikén azonnal jelezzenek felénk, az esetlegesen szükséges további intézkedések mielőbbi meghozhatóságának érdekében! Továbbra is kérjük, hogy a hivatalos csatornáinkon tájékozódjanak, és csak az ebből származó, hiteles információk birtokában próbáljanak tájékoztatni másokat!

hivatal@nagyvenyim.hu, polgarmester@nagyvenyim.hu emailcímen,
vagy az 507 460-as és a+36304924099-es számokon

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester