Partnerségi Egyeztetés a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet tervezetéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozás alatt lévő tervezete elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. Jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet 2017. december 5-én 17.00 órakor a Községháza tanácskozó termében Lakossági Fórum keretében is bemutatjuk. A fórumra tisztelettel várunk minden érdeklődőt.

Az egyeztetési anyag 2017. november 27-től megtekinthető a www.nagyvenyim.hu oldalon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein is.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

  • Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy
  • nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

készülő kézikönyvvel és rendelet tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e-mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

A fenti partnerségi egyeztetés, valamint az azt követő államigazgatási egyeztetési eljárás észrevételei nyomán véglegesített tervezetet várhatóan december 19-én terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK)

A TAK elsősorban a lakosság, az építtetők tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására.

Településképi rendelet

Az eddigi önálló önkormányzati rendeletek: helyi értékvédelem, reklám, településképi bejelentés, településképi véleményezés, településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi előírások egy közös rendeletbe kerülnek.

Kapcsolódó letölthető anyagok:

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings