Felhívás partnerségi egyeztetésre

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy

a Képviselő-testület 86/2017.(VI.27.) önkormányzati határozatával a Nagyvenyim központjának Deák F. utca ? Fő út ? Mezőfalvi út ? Piac tér – Fő út sarkán a benzinkút által határolt központi területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Ennek kapcsán a helyi építési szabályzat és szabályozási terv partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. 42. §-a alapján tárgyalásos eljárásban történik, jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A partnerségi véleményezési dokumentáció megtekinthető a www.nagyvenyim.hu honlapon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein. A partnerségi véleményezés keretében az önkormányzat 2017. július 27-én 17.00 órakor lakossági fórumot is tart a polgármesteri hivatalban.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

  • Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy
  • nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e.mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

Nagyvenyim, 2017. július 18.

Vargáné Kaiser Katalin – polgármester

Az oldal HTTP-sütiket használ a jobb működésért. View more
Cookies settings
Rendben
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások:

Az oldalon a hozzászólások ki vannak kapcsolva.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználói adatok:

Felhasználói személyes adatokat az oldal nem gyűjt, az oldal látogatásáról csak statisztikai adatokat tárol a rendszer.

Kapcsolati adatok:

Az oldallal kapcsolatosan az Impresszum oldalon megadott elérhetőségeken tehetnek fel kérdéseket.

Save settings
Cookies settings